Oude Ambachten Festival

Na het succes van vorig jaar hebben Tourist Info Hindeloopen, Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen en de ondernemingen in Hindeloopen wederom de handen ineen geslagen om opnieuw het Oude Ambachten Festival te organiseren. Lees verder

Kennismakingscursus Hindelooper schilderen

Onlangs hebben een kleine 20 cursisten met groot enthousiasme en succes een cursus Hindelooper schilderen afgerond. In een achttal ochtenden hebben de cursisten kennisgemaakt met de fijne kneepjes van het Hindelooper schilderen. Men kwam er al gauw achter dat het bij lange na niet mee viel om de bloemen, vogels, krullen enz. op de juiste manier te schilderen. Lees verder

Traditie in beweging

In het kader van Traditie in Beweging hebben op vrijdag 13 maart de leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisschool De Skulpe bezoek gehad van de plaatselijke Zang- en Dansgroep Aald Hielpen. Er werd de kinderen het een en ander verteld over het kostuum en de traditionele dansen. Lees verder

De Skulpe presenteert: De Hielper taal

Op 25 mei 2012 was het thema van ’De Skulpe presenteert…’ Hielpen en Hielper taal. Afgesproken was dat de basisschool lesmateriaal zou aanleveren en dat de stichting dat dit materiaal vertaald zou worden van het Nederlands naar het Hielpers. Vandaag was het zover: het Hielper lesmateriaal werd gepresenteerd. Lees verder