Over ons

Eind 2011 is de Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen opgericht. Toekomst geven aan immaterieel erfgoed is zorgen dat de tradities telkens weer van generatie op generatie worden doorgegeven en eigen gemaakt. Hindeloopen heeft een rijke geschiedenis en een goed netwerk van mensen en organisaties die zich verantwoordelijk voelen voor het instandhouden en doorgeven van het Hindelooper erfgoed.

De Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen is bezig een project waarin de zorg voor immaterieel erfgoed in Hindeloopen wordt opgezet en waarin een structuur wordt ontwikkeld om de participatie er aan te verankeren. Het doel van het project is om een structuur op te zetten waarbij de participatie aan het Hindelooper immaterieel erfgoed wordt bevorderd en nieuwe generaties worden betrokken bij het instandhouden van de Hindelooper cultuur. Dit willen we bereiken door:

  1. Het betrekken van de Hindelooper bevolking
  2. Inventariseren van de specifieke gewoonten en gebruiken
  3. Documenteren van het historisch en hedendaags verhaal, maar ook van de kennis en vaardigheden
  4. Doorgeven aan volgende generaties (Safeguardingsstrategie)

Hierbij wordt samenwerking gezocht met instanties en personen die hier, op wat voor manier ook, een bijdrage aan kunnen leveren. De Stichting heeft daarnaast zitting in de landelijke kenniskring immaterieel erfgoed. Het Hindelooper Immaterieel Erfgoed heeft inmiddels een plek gekregen op de Nationale Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland.

De stichting heeft is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat u als donateur uw giften aan Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen voor de belastingdienst kunt aftrekken. Tevens hoeft de stichting geen belasting te betalen over de ontvangen giften.

De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s goedgekeurd. Bedrijven mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% verhogen.
Voor meer informatie, kijk op www.daargeefjeom.nl