Over Hindeloopen

Geschiedenis
In de 17de en 18de eeuw bestond de bevolking van Hindeloopen voor het merendeel uit schippers of scheepskapiteins, stuurlieden en matrozen, die jaarlijks in maart uitzeilden met zogenaamde “Fluiten”. De Fluiten deden twee reizen naar de Oostzee en keerden in oktober of november terug. Lees verder

Taal
Het Hindeloopers ligt volgens de filologen op een taaleiland. De afwijkende positie van de taal was al vroeg bekend want in een schriftelijke bron van omstreeks 1617 lezen wij: “Is haer seer vast houdende aan de oude spraeck ende dracht”. Toch genoot de stad niet als enige bekendheid. Lees verder

Klederdracht
De traditionele Hindelooper klederdracht wijkt sterk af van de andere Friese drachten. De kleding van de vrouwen springt het meest in het hoofd. Karakteristiek daarbij is het gebruik van uitbundig gekleurde stoffen, m.n. sits en Oost-Indisch bont. Lees verder

Schilderwerk
Naast de aanwezigheid van schitterende grachtjes, nauwe straten en steegjes met onverwachte hoekjes, met prachtige gevels, die de stad een pittoresk aanzien geven, wordt de bezoeker getroffen door de voortbrengselen van de Hindelooper nijverheid. Lees verder

Tradities & Gewoonten
De Hindelooper prikslee is een zitslee met een zitvlak dat vanaf de rugkant enigszins naar beneden afbuigt. Een opvallend kenmerk is het hakkebord dat als rugsteun dient. Op de achterzijde van dit onderdeel is een uitgesneden en beschilderde afbeelding gemaakt, meestal met een Bijbelse voorstelling. Lees verder