ANBI Verplichte Informatie

De informatie is momenteel nog niet compleet, hier wordt aan gewerkt!

Algemene informatie

Naam:
Opgericht:
KvK:
RSIN-nummer:
ANBI status sinds:
Bank rekening:
Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen
21 oktober 2011
53802489   Uittreksel
851024051
21 oktober 2011
NL40 RBRB 0841302332

Contact gegevens

Adres:
Telefoon:
Email:
Oude Weide 22, 8713 KX Hindeloopen
0514 52 18 71
info@immaterieelerfgoedhindeloopen.nl

Bestuur

Voorzitter:
Projectleider:
Penningmeester:
Algemeen lid:
Piet Sprik
Pieter Bult
Jelle Brouwer
Pieter Bootsma

Oprichter(s)

Naam
Piet Sprik

Doelstelling

Doelstelling
  1. Het immaterieel erfgoed in Hindeloopen te borgen;
  2. Het inventariseren en overdragen en beschermen van het immaterieel erfgoed, met name die zijn voortkomen uit de oude Hindelooper wooncultuur zoals de tradionele klederdracht en traditionele ambachten, bijvoorbeeld de Hindelooper schilderkunst, alsmede tradities, rituelen, sociale gewoonten en traditionele vaardigheden (bijvoorbeeld met betrekking tot de Zuiderzeevisserij);
  3. Rechtspersonen die actief zijn met betrekking tot immaterieel erg te steunen bij het overdragen daarvan op nieuwe generaties;
  4. Het stimuleren van het behouden van het Hindelooper dialect;
  5. Het verkrijgen van subsidies, giften en donaties;
  6. Het verrichten van alle verder behandelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Aanvullende informatie

Jaarverslag(en):
Resultaten:

Activiteiten:
Tijdlijn:
Beleidsplan:

Jaarverslag 2011, 2012 en 2013   Link
Resultatenrekeing 2019 Link
Resultatenrekeing  2020 Link
Activiteitenverslag Project behoud Hindelooper taal 2021 Link
Tijdlijn Stichting Immaterieel Erfgoed Hindeloopen 2021 Link
Zie over ons   Link