It ies uus slagge!!!

7 mei 2013, Hindeloopen

It ies uus slagge! Het Hindelooper Immaterieel Erfgoed heeft een plek gekregen op de Nationale Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland.

Om op de Nationale lijst te komen moest veel werk worden verzet. Allereerst moest er een stichtingsbestuur komen. Vervolgens moest de bevolking betrokken worden bij de betekenis van immaterieel erfgoed. Vanaf dat moment is de stichting intensief aan de slag gegaan om een inventarisatielijst te maken van het Hindelooper erfgoed, vervolgens het documenteren en aansluitend het safeguarden (beschermen) van dat erfgoed. Het zwaartepunt lag daarbij op de Hindelooper taal, de schilderkunst en de klederdracht. Daartoe werden gesprekken gevoerd met o.a. de Skulpe voor de taal, bestuur Aald Hielpen voor de klederdracht en uiteraard de Hindelooper schilders.

Naast de vele besprekingen, presentaties en overlegsituaties is er veel energie werd gestoken in het verkrijgen van subsidies en fondsen. Met de verkregen geldmiddelen is het ons mogelijk gemaakt om deze website te ontwikkelen, lesmateriaal voor de taal te bekostigen, het maken van kleding voor vooral de jongste leden van Aald Hielpen, het financieel ondersteunen van workshops  Hindelooper schilderen, een documentaire over Hindeloopen, enz. Kortom, een van de belangrijkste doelstellingen, het voor de toekomst bewaren van immaterieel erfgoed, kan hiermee worden bewerkstelligd.

Wat betekent plaatsing op de nationale lijst? Met name een stuk erkenning van dat specifieke Hindelooper Immaterieel Erfgoed, de wil om dat erfgoed te bewaren en over te dragen op volgende generaties zodat het niet verloren gaat. Het behouden en het overdragen van het Hindelooper Immaterieel Erfgoed is niet alleen van deze tijd, maar is eigenlijk al begonnen in 1912 met de oprichting van Aald Hielpen. Plaatsing op de nationale lijst is een kroon op dit werk.

Zit het werk er voor de stichting nu op? Bij lange na niet. Veel wat al in gang is gezet moet nog uitgevoerd worden. Verder beschouwen we plaatsing op de nationale lijst als opstapje naar een veel grotere uitdaging, nl. plaatsing op de Internationale lijst van de UNESCO. Aan ons zal het niet liggen en met de steun van de Hindelooper bevolking moet dat zeker slagen. Wij zijn bijzonder blij en trots dat het is geslaagd en feliciteren niet alleen de inwoners van Hindeloopen maar ook alle subsidiegevers en fondsen met plaatsing op de Nationale lijst, want immaterieel erfgoed is niet uitsluitend van onze stichting, maar van ons allemaal!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.