Hindeloopen op Unescolijst Immaterieel Erfgoed

December 2011 door Pieter Bult

In november 2010 werden mede op initiatief van Gauke Bootsma, Rob Busquet en Pieter Bult de eerste contacten gelegd bij het Nederlands centrum voor Volkscultuur. Nu 1,5 jaar verder is er een speciale Stichting in het leven geroepen tot behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen en is er een pilotproject van start gegaan.
Immaterieel Erfgoed is o.a. de taal, gebruiken en feesten, karakteristieke steekdracht en schilderkunst waaraan Hindeloopen zijn identiteit ontleent. Een voorbeeld voor andere plaatselijke gemeenschappen en wordt als één van de belangrijkste landelijke modellen gezien waar ook andere regio’s in Nederland van kunnen leren. Niet alleen het Eerste Friese Schaatsmuseum maar ook de combinatie met de schilderkunst zal hier in de naaste toekomst zijn voordeel mee kunnen doen.

Volgens drs. Ineke Strouken directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed is het buiten kijf dat de Hindelooper cultuur een onderdeel is van het Nederlandse immaterieel erfgoed.

Hindeloopen is al sinds het eind van de negentiende eeuw bekend en vermaard in de hele wereld en kreeg een plek op de grote wereldtentoonstellingen die toen georganiseerd werden. Ook tegenwoordig trekt Hindeloopen toeristen uit de hele wereld en de Hindelooper gebruiksvoorwerpen gaan de hele wereld over.

Een rijke geschiedenis is één ding. Maar hoe kun je deze geschiedenis ook ‘levend’ houden, dat wil zeggen interessant maken voor komende generaties? Erfgoeddragers ontkomen er niet aan om na te denken over de vraag wat de hedendaagse betekenis is van het eigen immaterieel erfgoed. In Hindeloopen heeft een reeks van plaatselijke organisaties de hoofden bij elkaar gestoken en een ambitieus plan ontwikkeld waarbij ook de plaatselijke bevolking intensief betrokken wordt. In het project wordt veel aandacht besteed aan het inventariseren en documenteren van de Hindelooper tradities. Je kunt pas nadenken over doorgeven als je weet wat je in huis hebt. Een van de onderdelen van het project is een film waarin op aansprekende wijze de Hindelooper cultuur in beeld wordt gebracht en waarin de Hindeloopers zelf aangeven waarom de Hindelooper cultuur voor hen belangrijk is, als onderdeel van de eigen culturele identiteit. Via de media en via deze Schaatsmuseum Kroniek houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en resultaten.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Nieuws. Bookmark de permalink.