Kennismakingscursus Hindelooper schilderen

thumbnail_schildercursus_150x150

Onlangs hebben een kleine 20 cursisten met groot enthousiasme en succes een cursus Hindelooper schilderen afgerond. In een achttal ochtenden hebben de cursisten kennisgemaakt met de fijne kneepjes van het Hindelooper schilderen. Men kwam er al gauw achter dat het bij lange na niet mee viel om de bloemen, vogels, krullen enz. op de juiste manier te schilderen. Lees verder

Traditie in beweging

thumbnail_tradbeweging_150x150

In het kader van Traditie in Beweging hebben op vrijdag 13 maart de leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisschool De Skulpe bezoek gehad van de plaatselijke Zang- en Dansgroep Aald Hielpen. Er werd de kinderen het een en ander verteld over het kostuum en de traditionele dansen. Lees verder

De Skulpe presenteert: De Hielper taal

thumbnail_presentatiehielpertaal_150x150

Op 25 mei 2012 was het thema van ’De Skulpe presenteert…’ Hielpen en Hielper taal. Afgesproken was dat de basisschool lesmateriaal zou aanleveren en dat de stichting dat dit materiaal vertaald zou worden van het Nederlands naar het Hielpers. Vandaag was het zover: het Hielper lesmateriaal werd gepresenteerd. Lees verder

Hindelooper versjes over aete en ame

thumbnail_versjes_150x150

’Opsisferskes’ over de reis naar aete en ame (pake en beppe) voor de allerkleinsten, stripverhaaltjes voor de beginnende lezertjes en langere verhalen voor de bovenbouw van basisschool De Skulpe. Het Hylpers moet weer luid en duidelijk klinken in de Hindelooper straten. Lees verder