Belangrijke doorstart Hylper taal

thumbnail_presentatie_150x150

Nadat begin maart 2014 een lespakket werd gepresenteerd op de basisschool de Skulpe, is op 7 november jl. bij de Afûk in Leeuwarden een adviesplan aan de leden van Stichting Immaterieel Erfgoed Hindeloopen gepresenteerd door een vijftal NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-red) studenten. Bij deze presentatie bleek ook een van de uitkomsten te zijn dat de bovenstaande elementen met elkaar zijn verbonden. Lees verder

Oude Ambachten Festival

thumbnail_ambachten_150x150

Na het succes van vorig jaar hebben Tourist Info Hindeloopen, Stichting tot Behoud van Immaterieel Erfgoed Hindeloopen en de ondernemingen in Hindeloopen wederom de handen ineen geslagen om opnieuw het Oude Ambachten Festival te organiseren. Lees verder

Kennismakingscursus Hindelooper schilderen

thumbnail_schildercursus_150x150

Onlangs hebben een kleine 20 cursisten met groot enthousiasme en succes een cursus Hindelooper schilderen afgerond. In een achttal ochtenden hebben de cursisten kennisgemaakt met de fijne kneepjes van het Hindelooper schilderen. Men kwam er al gauw achter dat het bij lange na niet mee viel om de bloemen, vogels, krullen enz. op de juiste manier te schilderen. Lees verder

Traditie in beweging

thumbnail_tradbeweging_150x150

In het kader van Traditie in Beweging hebben op vrijdag 13 maart de leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisschool De Skulpe bezoek gehad van de plaatselijke Zang- en Dansgroep Aald Hielpen. Er werd de kinderen het een en ander verteld over het kostuum en de traditionele dansen. Lees verder